Hakkımızda

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN
Telefon : 0464 223 33 85
Faks : 0464 223 41 18
E-Posta : suurunleri@erdogan.edu.tr

17.03.2006 tarihinde kurulan Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Su Ürünleri Anabilim Dalı, Su Ürünleri alanında lisansüstü eğitimi vermektedir.

Su Ürünleri yüksek lisans programı, sucul ortamda bulunan cansız varlıklar ile yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda yetiştiricilik ve temel bilimlerin yanı sıra ekonomik öneme sahip sucul canlıların avlanması ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesi, kullanılan güncel tekniklerin uygulanması, sürdürülebilir balıkçılık için seçici av araçlarının geliştirilmesi ve balıkçılık yönetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yoluyla elde edilen ürünlerin işlenmesi konusunda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmesi ile ilgili araştırma programları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Su Ürünleri doktora programı, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, alanında yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme, etik değerleri özümseme, dünya gerçeklerinin farkında olan hayat boyu öğrenmenin önemini kavramayı ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Deniz ve içsularda plankton, su bitkileri, omurgalı ve omurgasız su canlılarının üretimi, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini, avlamalarını, işlenmelerini, yayılımları, gibi alanlara yenilik getiren, üretim teknolojilerinin özelliklerini kavrayabilme, özgün düşünce, yöntem ve tasarım ile geliştirebilme, araştırabilme ve uygulayabilme yeterliliğini kazandıracak programdır. Program araştırma yapmayı, yorumlamayı ve gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmeyi ve sonuç ve fikirlerini bilimsel platformlarda sözlü/yazılı olarak yayınlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.